Pogoji

Spletna stran družbe Lab4Pay, d.o.o., Krčkova ulica 15, Miklavž na Dravskem polju, je namenjena izključno informiranju zainteresiranih posameznikov in podjetij, uporabnikov, ter predstavitvi produkta družbe Lab4Pay – Eno plačilno mesto, vsa plačilna sredstva.

Podatke na spletni strani lahko družba Lab4Pay kadarkoli spremeni. Družba Lab4Pay se trudi podatke na spletni strani redno osveževati in dopolnjevati, vendar dopušča možnost za posamezne tekstualne napake. Prav tako obstoji možnost posega tretjih oseb v integriteto spletne strani. Zato družba Lab4Pay ne more jamčiti za ažurnost, točnost in celovitost vsebin na spletni strani. Družba prav tako ni dolžna brisati zastarelih objav. Družba Lab4Pay lahko kadarkoli vsebino spletne strani spremeni in preoblikuje, lahko pa spletno stran tudi ugasne.

Spletna stran informira potencialne partnerje družbe Lab4Pay o storitvah in produktih družbe. Nobena objavljena informacija ne predstavlja ponudbe, temveč zgolj dražljivko in vabi zainteresirane, da se povežejo z družbo Lab4Pay za natančnejšo predstavitev produkta.

Družba Lab4Pay v skladu z dobro poslovno prakso in veljavno zakonodajo izvaja varovanje osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Družba Lab4Pay z osebnimi podatki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Družba Lab4Pay za varnost osebnih podatkov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov, pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem oziroma pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov.

Družba Lab4Pay bo osebne podatke uporabila za potrebe delovanja storitve, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam.